Mọi người cho mình hỏi giờ mình muốn code 1 Activity khóa màn hình (Khóa nút home, nút back, nút mở taskmanager..) thì làm như thế nào?
P/s: Từ Android 4.0 trở về sau nút home đã ko còn nằm trong onKeydown.