Ví dụ mình có 1 databse có sẵn là testDatabase.s3db và bây giờ mình muốn import nó vào Android Studio để sử dụng cho ứng dụng của mình thì làm như thế nào. Các bạn giúp mình với.