e mói học về java mà bt nhiều mà khó a chị giúp e bt này vs ạ
give a singly linked list containing only 2 nodes, please write a method to exchange the order of the nodes