Em mới học java, tình hình là em đưa CSDL lên List và thao tác trên list, vào xóa thì xóa được, cập nhập lại cũng được, nhưng nó báo lỗi, trong khi tất cả đều chạy bình thường [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] , mong được giúp đỡ....