[help] Bác nào có game TIc Tac Toe (ca rô) chơi qua mạng lan được không cho mình xin code với đc k?
game có chức năng chơi qua mạng lan và thêm cả chat thì càng tốt [IMG]images/smilies/biggrin.png[/IMG] tks trc nhé