Mình có code này, không biết chuyển sang Java được không. Mọi người giúp mình với
https://github.com/chaunhatlong/thay...ayTheTrang.cpp