Mình định dùng multipeer connectivity framework để làm app client -server, nhưng hình như nó chỉ cho kết nối từ 0 - > 7 peers thôi, nếu mình muốn kết nối khoảng 50 devices thì có cách nào không các bạn ?

View more random threads: