Mình đang có một vấn đề mà chưa giải quyết được, các bạn nào có ý tưởng gợi ý giúp mình nhé.

Ví dụ bây giờ màn hình desktop của mình đang mở các chương trình như: safari, xcode, skype,... Câu hỏi của mình là làm sao để lấy được tên của tất cả những app đó và cho vào một mảng.

Mình đã tìm hiểu và biết rằng khi dùng lệnh "[[NSWorkspace sharedWorkspace] runningApplications]" thì sẽ trả về được danh sách tất cả những app đang chạy, nhưng để lọc ra được những app đang mở trên Desktop thì không biết phải làm thế nào.
Mình cũng đã thử điều kiện isActive nhưng không phải là kết quả mong muốn. [IMG]images/smiliesot_talking.gif[/IMG]

p/s: google, stackoverflow,... các thứ rồi chỉ còn trông chờ vào congdongcviet thôi ạ hehe [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG]