ai hiểu rõ về thread và cách dùng thì bỏ chút thời gian chỉ dùm mình với , cám ơn trước nhá!!!