ai giúp e bài này với: vẽ 1 đĩa tròn quay quanh 1 trục cố định