Xin chào các bạn !
Microsoft đã release Windows 10 và Visual Studio 2015 cũng khá lâu . Nhưng những bài viết về làm quen với môi trường lập trình đầy hứa hẹn này vẫn còn hạn chế so với iOS và Android. Mình có nghiên cứu và làm lại một số video hướng dẫn làm quen với việc phát triển ứng dụng trên nền tảng UWP của Microsoft . Toàn bộ là Video hướng dẫn chi tiết và kèm theo source code đã build hoàn thiện. Chúc các bạn mau chóng làm quen với việc dev app cho Windows nhé.

Mong nhận được sự đóng góp của các bạn


Links :


<font color="#FF0000">YOUTUBE VIDEO

</font>