Đại khái như tên tiêu đề. Hiện tại mình đang 1 mình cân cả cái đồ án 2. Mình từ VB.net chuyển sang C# vì muốn tự xây dựng mô hình 3 lớp. ValueObject -DataAccessLayer- BusinessLogicLayer - PresentationLayer . Vì vậy mình cần cái tài liệu nào nói về lập trình hướng đối tượng C# và cách áp dụng thực tế nhất. Tiếng Anh hay Tiếng Việt củng được vì thời gian hạn hẹp quá. Mình tìm hoài mà không thấy nên đành quăng liều cái post này lên. Mong được sự hổ trợ đông đão của mọi người. Thank's for read this my post.