Lúc mình học lập trình ở trường, mình có làm vài cái game nho nhỏ như Cờ Cá Ngựa, Cờ Tỷ Phú... Bây giờ mình muốn phát triển những game này có thể chơi trong mạng Lan với nhau (2-4 người) nhưng mà mình đang mù tịt về ý tưởng. Ví dụ như phương thức kết nối giữa các máy với nhau, phương pháp đồng bộ hóa dữ liệu... có ai có kinh nghiệm Help mình với