Hôm nay mình giới thiệu với các bạn 1 đoạn code nho nhỏ cho phép làm các việc sau:
hiển thị đối tượng dạng animate
hiển thị map trong game (ở đây mình lấy map của game lục mạch thần kiếm)
Di chuyển, skill, minimap

Và chỉ chừng đó. Tuy nhiên lại vô dùng dễ vì:
- không dùng directX
- không dùng bất kỳ control nào ngoài control chuẩn của .NET
- di chuyển mịn màng (đôi lúc giật do có quá nhiều character trên màn hình)

Code nho nhỏ đó nằm trong 3 file nén, lấy về rùi bung ra và build là xong.