Em dùng Access là vì em k thể nào cài được cái SQL Server (em đã cài VS 2010 rồi) nhưng mà 2010 thì phải yêu cầu sQL 2008, nhưng máy em đã up lên win10 nên k thể cài mà giờ cài lại thì nản. Thấy có mấy anh chị bảo dùng Access nhưng em chả biết dùng access thế nào