Mình có 1 thiết bị bắn barcode,mình đang làm 1 cái app giơ mình muốn cho nó play 1 file wav trong máy mà ko được.bạn nào làm được giúp đỡ mình với.
Cảm ơn nhiều.