http://www.mediafire.com/download/cwny98e029mzvdu/demo.rar
không lưu sdf vào isolated storage được nên cứ mỗi lần thoát enlulator là mất dữ liệu nên mình không lập trình được...
Mong các bạn giúp đỡ..