Chào mọi người!
Mình hiện tại biết sơ sơ căn bản c#. Cần người rành lập trình app universal cho win 10 train hướng dẫn cho mình.
Có một số yêu cầu như sau:
Người đã viết app universal win 10 đã up lên store. Cho mình xin tên app đã đưa lên.
Mình rãnh vào thứ 7 và CN tại Quận 12 HCM
Khi kết thúc train bạn có thể giúp mình hiểu rõ XAML và tạo dựng 1 app
Kinh phí học tập tạm 2tr.
Ai có thể giúp liên hệ Nam. 29 tuổi
email: hoainamtds@gmail.com