Chào các bạn! mình có 1 vấn đề cần được mọi người giúp đỡ.
Là zầy... Mình đang làm phần báo cáo bằng Excel, mình sử dụng thư viện Microsoft.Office.Interop.Excel để ghi đè và thêm các dòng lên 1 file đã có sẵn (theo mẫu đã định).

Mọi chuyện điều ok vẫn xuất rvoiwafo các vị trí như mong muốn. Tuy nhiên vấn đề ở chổ là dữ liệu của mình được lưu với các thẻ HTML như in đậm, in nghiên,... nên là khi xuất ra nó hiển thị luôn các thẻ HTML đó luôn như vậy thì kỳ quá, nhưng nếu bỏ đi thì mình lại ko thể format động cho các char trong từng cell được

Hơi mơ hồ nhưng cái data mình trả về cũng là table luôn và có các trường như: STT, NỘI DUNG, THANG ĐIỂM

Ở trường nội dung mình lưu các thẻ HTML trong đó, khi xuất ra nó xuất luôn các thẻ đó

Mình cũng nghỉ đến vấn đề chuyển thẻ HTML sang Excel nhưng mà ko tìm thấy, toàn là chỉ format cho 1 cell luôn, chứ ko phải format cho từng chữ trong cell


Điểm thưởng:
- Bé khỏe bé ngoan
- Cháu ngoan Bác Hồ.

Ghi chú: gì gì đó
Kiểu của cell nó vậy đó, nếu mà format luôn 1 cell thì nó chỉ có thể in đậm hay là in in nghiên cho tất cả các text