Mình dùng vs 2010, và down Ajax control toolkit cho .net4. mình tạo cái project đơn giản mà nó không chạy.
Tìm hiểu nguyên nhân cả tuần rồi mà không được .
Ai giúp mình với, đây là Prọect của mình