Chào mừng đến với Diễn đàn lập trình - Cộng đồng lập trình.

Tìm trong

Tìm Chủ đề - Xe tải đang lưu thông thì phóng lên vỉa hè tông gãy cây xanh và lao thẳng vào nhà dân

Tùy chọn thêm